לאנשים כבר אין סבלנות להקשיב למסרים ארוכים – צריך לדעת לחתוך את זיבולי השכל – ולהגיע מהר לנקודה

לאנשים כבר אין סבלנות להקשיב למסרים ארוכים - צריך לדעת לחתוך את זיבולי השכל - ולהגיע מהר לנקודה

לאנשים כבר אין סבלנות להקשיב למסרים ארוכים – צריך לדעת לחתוך את זיבולי השכל – ולהגיע מהר לנקודה

השארת תגובה